سفارش تبلیغ
صبا ویژن
ایمان بنده راست نباشد ، جز آنگاه که اعتماد او بدانچه در دست خداست بیش از اعتماد وى بدانچه در دست خود اوست بود . [نهج البلاغه]

هندسه دین


قلب در بدن جایگاه حیاتی دارد

و قلب برای روح انسان منشا ادراکی است که باعث صعود یا سقوط می شود

آرامش قلب زمانی برای آدمی بوجود می آید که توجه کامل و بصورت انحصاری نسبت به صاحب آفرینش جلب گردد

و آنگاه معرفت و علم در قلب ایجاد گردد

تا زمینه فقاهت که تنها در قلب انسان وجود دارد فراهم آید

قلب سلیم نشانه رستگاری انسان است

و ثمره اش تقوای الهی است

که در عمل آدمی را متوقف نمی سازد و رزقش را از راهی که گمان نمی کند می رساند

 احمد عجمین ::: یکشنبه 93/8/4::: ساعت 6:32 صبح