سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت
خداوند، پاک است و پاکان را دوست دارد ؛پاکیزه است و پاکیزگان را دوست دارد . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]

هندسه دین


روحیه انسان مهمترین بخش برای حرکت ارادی است

اراده آدمی با تقویت روحیه مستحکم می شود

و با تضعیف آن ضعیف خواهد شد

روحیه انسان همان شاکله روحی اوست

این شاکله روحی است که انسان را در جایگاه انسانیت قرار می دهد

درحقیقت انسان زمانی که از خصوصیات حیوانی دور می شود

شاکله روحی آدمی قوی می گردد

و بالعکس وقتی غرایز حیوانی حاکم بر نفس می شود

روحیه انسانی تضعیف می گردد

باید دانست روح انسان لطیف و با گناه سازگار نیست

روح آدمی با عقل که پیامبری است مامور بندگی انسان به اعتلاء می رسد

و با علم که سلاح عقل در مبارزه با شیطان است بر هوس غلبه می یابداحمد عجمین ::: شنبه 93/8/3::: ساعت 3:22 عصر


روح در تعالی انسان نقشی تعیین کننده دارد

جایگاه روح بقدری متعالی است که فقط با آیات قرآن قابل فهم است

" و نفخت فیه من روحی "

" یسئلونک عن الروح قل الروح من امر ربی "

روح نقطه وصل انسان با خداست

جایگاهی که انسان را به کمالی می رساند که شایسته آدمی است

جایگاهی که مراتبی از صفات ربوبیت را در خود دارد

جایگاهی که حجاب دنیا را از چشمان خاکی انسان برمی دارد

جایگاهی که پس از مرگ حقیقت آن آشکار می شود

شناخت این جایگاه پس از شناخت بدن و نفس می تواند راه هدایت را بر آدمی بنمایانداحمد عجمین ::: جمعه 93/8/2::: ساعت 12:4 عصر