سفارش تبلیغ
صبا ویژن
آسمانها و زمین و فرشتگان و شب و روزبرای سه کس آمرزش می طلبند : دانشمندان و دانشجویان و سخاوتمندان [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]

هندسه دین


قلب در بدن جایگاه حیاتی دارد

و قلب برای روح انسان منشا ادراکی است که باعث صعود یا سقوط می شود

آرامش قلب زمانی برای آدمی بوجود می آید که توجه کامل و بصورت انحصاری نسبت به صاحب آفرینش جلب گردد

و آنگاه معرفت و علم در قلب ایجاد گردد

تا زمینه فقاهت که تنها در قلب انسان وجود دارد فراهم آید

قلب سلیم نشانه رستگاری انسان است

و ثمره اش تقوای الهی است

که در عمل آدمی را متوقف نمی سازد و رزقش را از راهی که گمان نمی کند می رساند

 احمد عجمین ::: یکشنبه 93/8/4::: ساعت 6:32 صبح

<      1   2